نرخ‌نامه حمل و نقل بر اساس مسیرهای سه گانه

راه دور (مسیر ۲ و مسیر ۳)

تهران به شهرستان‌ها و شهرستان‌ها به تهران و عبوری

۱۴۰۳

مسیر ۲

اردبیل – ارومیه – اندیمشک – اهواز – تبریز – خرم‌آباد – دزفول – رفسنجان – سبزوار – سنندج – شیراز – شهرکرد – کرمان – گنبد – آزادشهر – مینودشت – مراغه – مشهد – ملکان – میاندوآب – نیشابور – یزد

وزن (کیلو)
تا یک کیلو (بدون حجم)
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶,۱۷
۱۸,۱۹
۲۰,۲۱
۲۲,۲۳
۲۴,۲۵
۲۶,۲۷
۲۸,۲۹
۳۰,۳۱
۳۲,۳۳
۳۴,۳۵
۳۶,۳۷
۳۸,۳۹
۴۰,۴۱
۴۲,۴۳
۴۴,۴۵
۴۶,۴۷
۴۸,۴۹
۵۰,۵۱
۵۲,۵۳
۵۴,۵۵
۵۶,۵۷
۵۸,۵۹
۶۰,۶۱
۶۲,۶۳
۶۴,۶۵
مبلغ (ریال)
۹۰۰/۰۰۰
۱/۲۰۰/۰۰۰
۱/۴۰۰/۰۰۰
۱/۵۰۰/۰۰۰
۱/۶۰۰/۰۰۰
۱/۷۰۰/۰۰۰
۱/۹۰۰/۰۰۰
۲/۰۰۰/۰۰۰
۲/۲۰۰/۰۰۰
۲/۳۰۰/۰۰۰
۲/۷۰۰/۰۰۰
۲/۸۰۰/۰۰۰
۳/۹۰۰/۰۰۰
۳/۱۰۰/۰۰۰
۳/۲۰۰/۰۰۰
۳/۴۰۰/۰۰۰
۳/۸۰۰/۰۰۰
۴/۲۰۰/۰۰۰
۴/۷۰۰/۰۰۰
۵/۱۹۰/۰۰۰
۵/۶۰۰/۰۰۰
۶/۲۰۰/۰۰۰
۶/۸۰۰/۰۰۰
۷/۶۰۰/۰۰۰
۸/۲۰۰/۰۰۰
۸/۹۰۰/۰۰۰
۹/۵۰۰/۰۰۰
۱۰/۲۰۰/۰۰۰
۱۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۳/۵۵۰/۰۰۰
۱۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۴/۵۰۰/۰۰۰
۱۵/۵۰۰/۰۰۰
۱۵/۵۰۰/۰۰۰
۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۶/۵۰۰/۰۰۰
۱۷/۰۰۰/۰۰۰
  • حداقل نرخ سایر خدمات تا یک‌ صد هزار تومان در بارنامه ۱۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.
  • به ازای هر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش کالا ۱۰۰/۰۰۰ ریال سایر خدمات محاسبه شود و این مبلغ (۱۰۰/۰۰۰) ریال بایستی در بارنامه ذکر شود.
  • مبلغ حمل و نقل محمولات با (حجم معمولی – ۲ برابر وزن اولیه) و با (حجم غیرمتعارف – ۳ برابر وزن اصلی)‌ محاسبه می‌گردد.

توجه: همه شهرستان‌ها موظف هستند برای ارسال محمولات (عبوری) از (تعرفه مسیر ۳) استفاده نمایند.

مسیر ۳

بندرعباس – بجنورد – بوشهر – بیرجند -چناران – داراب – شیروان – فاروج – فسا – قوچان – کازرون – مرودشت – یاسوج

وزن (کیلو)
تا یک کیلو (بدون حجم)
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶,۱۷
۱۸,۱۹
۲۰,۲۱
۲۲,۲۳
۲۴,۲۵
۲۶,۲۷
۲۸,۲۹
۳۰,۳۱
۳۲,۳۳
۳۴,۳۵
۳۶,۳۷
۳۸,۳۹
۴۰,۴۱
۴۲,۴۳
۴۴,۴۵
۴۶,۴۷
۴۸,۴۹
۵۰,۵۱
۵۲,۵۳
۵۴,۵۵
۵۶,۵۷
۵۸,۵۹
۶۰,۶۱
۶۲,۶۳
۶۴,۶۵
مبلغ (ریال)
۱/۴۰۰/۰۰۰
۱/۷۰۰/۰۰۰
۱/۸۰۰/۰۰۰
۱/۹۰۰/۰۰۰
۲/۰۰۰/۰۰۰
۲/۲۰۰/۰۰۰
۲/۴۰۰/۰۰۰
۲/۶۰۰/۰۰۰
۲/۸۰۰/۰۰۰
۳/۰۰۰/۰۰۰
۳/۴۰۰/۰۰۰
۳/۶۰۰/۰۰۰
۳/۸۰۰/۰۰۰
۴/۰۰۰/۰۰۰
۴/۲۰۰/۰۰۰
۴/۵۰۰/۰۰۰
۴/۹۰۰/۰۰۰
۵/۴۰۰/۰۰۰
۵/۸۰۰/۰۰۰
۶/۲۰۰/۰۰۰
۶/۷۰۰/۰۰۰
۷/۱۰۰/۰۰۰
۷/۶۰۰/۰۰۰
۸/۲۰۰/۰۰۰
۸/۹۰۰/۰۰۰
۹/۶۰۰/۰۰۰
۱۰/۲۰۰/۰۰۰
۱۰/۹۰۰/۰۰۰
۱۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۲/۸۰۰/۰۰۰
۱۳/۵۰۰/۰۰۰
۱۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۴/۵۰۰/۰۰۰
۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۵/۵۰۰/۰۰۰
۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۶/۵۰۰/۰۰۰
۱۷/۰۰۰/۰۰۰
۱۷/۵۰۰/۰۰۰
  • حداقل نرخ سایر خدمات تا یک‌ صد هزار تومان در بارنامه ۱۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.
  • به ازای هر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش کالا ۱۰۰/۰۰۰ ریال سایر خدمات محاسبه شود و این مبلغ (۱۰۰/۰۰۰) ریال بایستی در بارنامه ذکر شود.
  • مبلغ حمل و نقل محمولات با (حجم معمولی – ۲ برابر وزن اولیه) و با (حجم غیرمتعارف – ۳ برابر وزن اصلی)‌ محاسبه می‌گردد.

توجه: همه شهرستان‌ها موظف هستند برای ارسال محمولات (عبوری) از (تعرفه مسیر ۳) استفاده نمایند.

شرکت حمل و نقل ایران پیام اعلام می دارد این سایت تنها مرجع رسمی شرکت در فضای مجازی است و شرکت ایران پیام هیچ حساب کاربری و کانال در تلگرام اینستاگرام و سایر صفحات مجازی دیگر نداشته و ندارد و استفاده غیر مجاز از نام ، لوگو ، هر عدد و علامت مربوط به شرکت ایران پیام پیگرد قانونی دارد

نشانی‌ و تلفن‌های ترانسپورت:

ترانسپورت ( انبار ) : تهران ، خیابان هلال احمر ، نرسیده به پل نواب داخل گاراژ حیدرزاده.

تلفن: ۵۵۶۵۳۳۸۲ – ۵۵۶۵۳۱۲۷ – ۵۵۶۶۳۲۲۸ – ۵۵۶۶۱۶۱۹

مدیریت ترانسپورت: ۵۵۶۴۶۰۹۴

نشانی‌ و تلفن‌های دفتر مرکزی:

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان استاد نجات الهی ( ویلا ) ، بالاتر از طالقانی ، نبش خیابان اراک ، پلاک ۱۵۹.

تلفن: ۸۸۹۱۴۹۸۱ – ۸۸۹۱۴۹۸۲ – ۸۸۹۱۴۷۴۰

انتقادات، پیشنهادات و شکایات: ۸۶۰۳۵۰۳۶

payam@iranpayamco.ir

نشانی‌ و تلفن‌های دفتر مرکزی:

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان استاد نجات الهی ( ویلا ) ، بالاتر از طالقانی ، نبش خیابان اراک ، پلاک ۱۵۹.

تلفن: ۸۸۹۱۴۹۸۱ – ۸۸۹۱۴۹۸۲ – ۸۸۹۱۴۷۴۰

انتقادات، پیشنهادات و شکایات: ۸۶۰۳۵۰۳۶

payam@iranpayamco.ir

نشانی‌ و تلفن‌های ترانسپورت:

ترانسپورت ( انبار ) : تهران ، خیابان هلال احمر ، نرسیده به پل نواب داخل گاراژ حیدرزاده.

تلفن: ۵۵۶۵۳۳۸۲ – ۵۵۶۵۳۱۲۷ – ۵۵۶۶۳۲۲۸ – ۵۵۶۶۱۶۱۹

مدیریت ترانسپورت: ۵۵۶۴۶۰۹۴

کلیه حقوق این وب‌سایت برای شرکت ایران‌پیام محفوظ است.

طراح و پشتیبان: مسعود شباهنگ، ۰۹۳۶۶۰۵۷۱۴۰